Kategoriarkiv: Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling den 8. marts 2017

Tranbjerg Løber indkalder til ordinær generalforsamling

onsdag den 8. marts 2017, kl. 19.00

i kantinen på Tranbjergskolen afdeling Grønløkke.

Du skal være medlem for at deltage, og der tjekkes for medlemskab ved indgangen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning fra bestyrelse og diverse udvalg
 3. Reviderede regnskab 2016 og budget for 2017 ved kassereren
 4. Indkomne forslag (skal være formanden på formand@tranbjerg-lober.dk i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og bliver offentliggjort på hjemmesiden)
 5. Valg:
  1. Bestyrelsesmedlem for 2-årig periode:
   1. Bent Cramer (modtager ikke genvalg)
   2. Jan Palle (modtager genvalg)
   3. Peter Skands Binderup (modtager genvalg)
   4. Stina Christiansen (modtager genvalg)
  2. En suppleant for en 1-årig periode
  3. En revisorsuppleant for en 1-årig periode

Vi benytter lejligheden til at mindske bestyrelsen med et medlem, da vi har et mål om at uddelegere mere til udvalgene.

Pause med kaffe og kage

General orientering fra bestyrelsen